STANO, Matej. Aplikace pro Microsoft HoloLens s využitím mobilního telefonu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180171. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Daniel Bambušek.

Uložit do Citace PRO