HÉL, David. Interaktivní podávání daňových přiznání [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180180. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Hynek.

Uložit do Citace PRO