RUTA, Dominik. Letecký simulátor s podporou virtuální reality [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180186. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Peter Chudý.

Uložit do Citace PRO