DEBNÁR, Pavol. Detekce palných zbraní v obrazu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180188. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Michal Dvořák.
Uložit do Citace PRO