HERMAN, Ivo. Algoritmy odhadu stavových veličin elektrických pohonů [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18019. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Pavel Václavek.
Uložit do Citace PRO