EIS, Pavel. Převod mezi formáty pro sdílení síťových bezpečnostních hlášení [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180195. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Žádník.

Uložit do Citace PRO