RANDÝSEK, Vojtěch. Lokalizace osob v budově [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180201. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Sakin.
Uložit do Citace PRO