KOVALČÍK, Marek. Analýza zabezpečení formátu JPEG 2000 proti chybám [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180207. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce David Bařina.
Uložit do Citace PRO