KADLA, Jiří. Odraz konkurenceschopnosti drobného maloobchodu v ekonomické situaci regionu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/18022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michaela Beranová.

Uložit do Citace PRO