PAVELA, Ondřej. Statická analýza v nástroji Facebook Infer zaměřená na analýzu výkonnosti [online]. Brno, 2019 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180232. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Adam Rogalewicz.
Uložit do Citace PRO