HOLOP, Patrik. Classification of Potentially Malicious File Clusters via Machine Learning [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180236. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Bartík.

Uložit do Citace PRO