PARMA, Pavel. Ověření možností migrace z architektury REST API do jazyka GraphQL [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180237. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.
Uložit do Citace PRO