KANDA, Rastislav. Automatizovaná extrakce informací z emailů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180238. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce František Vídeňský.

Uložit do Citace PRO