BOBČÍK, Martin. Bezpečnostní analýza karet Mifare Classic [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Hujňák.
Uložit do Citace PRO