HALVA, Vladislav. Rekonstrukce poškozené části otisku prstů [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180250. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Kanich.

Uložit do Citace PRO