CAGAŠ, Martin. Řídicí jednotka montáže astronomického dalekohledu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180257. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Zdeněk Vašíček.

Uložit do Citace PRO