STOIKA, Anastasiia. Případová studie na dolování z dat v jazyce Python [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180261. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.

Uložit do Citace PRO