BILOŠ, Martin. Využití dynamického programování v grafových algoritmech [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180273. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Ivana Burgetová.
Uložit do Citace PRO