KOBELKA, Martin. Implementace interpretu jazyka pro matematické výpočty [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180280. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Petr Veigend.
Uložit do Citace PRO