PANÍČEK, Andrej. Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180283. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Teuer.
Uložit do Citace PRO