JURCZYK, Adam. Spolupráce více uživatelů v rozšířené realitě na iOS [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180290. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vítězslav Beran.

Uložit do Citace PRO