STUPINSKÝ, Šimon. Nové modely pro automatickou detekci degradace výkonu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180295. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Adam Rogalewicz.

Uložit do Citace PRO