MOKRÝ, Martin. Anonymizace videa [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180319. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO