GALBIČKA, Lukáš. Implementace OSPFv3 v INET4 [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180325. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.

Uložit do Citace PRO