MALÍK, Pavol. Moderní architektury webových aplikací [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180341. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Burget.

Uložit do Citace PRO