PETROVIČ, Lukáš. Analýza anomálií v uživatelském chování [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180349. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jan Pluskal.
Uložit do Citace PRO