HUDZIEC, Tomáš. Metody zvýrazňující detaily ve fotografii [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180352. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Čadík.
Uložit do Citace PRO