RYDLO, Štěpán. Detekce dronu v prostoru [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180368. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO