STANĚK, Jiří. Metody temporálního tone-mappingu HDR videa [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180369. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Svetozár Nosko.
Uložit do Citace PRO