MOTLÍK, Matúš. Sledování pohybu míče ve videu [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180371. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vojtěch Bartl.
Uložit do Citace PRO