MOTLÍK, Matúš. Sledování pohybu míče ve videu [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180371. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Vojtěch Bartl.

Uložit do Citace PRO