MEDVEC, Juraj. Rozšířená realita: Historické verze budovy [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180373. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.
Uložit do Citace PRO