POKORNÝ, Jan. Test výkonnosti NAT64 [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180392. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Matěj Grégr.

Uložit do Citace PRO