PROFANT, Ján. Robustní rozpoznávání mluvčího pomocí neuronových sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180393. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Matějka.
Uložit do Citace PRO