JELEN, Vilém. Biometrická brána využívající kamer pro identifikaci osob [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180398. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Goldmann.

Uložit do Citace PRO