HRDINA, Jan. Rámec pro tvorbu aplikací s podporou peer-to-peer spolupráce [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180399. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Marek Rychlý.
Uložit do Citace PRO