NEZDAŘILOVÁ, Jana. Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1804. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Miloš Konečný.
Uložit do Citace PRO