PIECEK, Adam. Modul pro sledování politiky sítě v datech o tocích [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Wrona.
Uložit do Citace PRO