PAVELKA, Martin. Systém pro automatickou správu serverů [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180421. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Martin Krčma.
Uložit do Citace PRO