PLOTĚNÝ, Ondřej. Zpracování paketů pomocí zero copy [online]. Brno, 2019 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180433. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Matěj Grégr.

Uložit do Citace PRO