DREVICKÝ, Dušan. Nejistota modelů hlubokého učení při analýze lékařských obrazových dat [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180435. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Oldřich Kodym.

Uložit do Citace PRO