MATULA, Tomáš. Využití aproximovaných aritmetických obvodů v neuronových sítí [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180437. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Milan Češka.

Uložit do Citace PRO