PÍČ, Karel. Webová aplikace pro hodnocení kvality obrazu a videa [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180444. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Martin Čadík.

Uložit do Citace PRO