RONČKA, Martin. Material Artefact Generation [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180449. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Oldřich Kodym.
Uložit do Citace PRO