DOKULIL, Marek. Laserový řezací plotr ocelových plátů [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180451. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Adam Crha.

Uložit do Citace PRO