ŠOC, Matěj. Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180453. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO