TISOVČÍK, Peter. Analýza kvality ovzduší v kancelářských a obytných prostorech [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180457. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO