BEŇO, Marek. Detekce phishingu ve webových stránkách [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180460. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Martin Holkovič.
Uložit do Citace PRO