ŠETKA, Milena, Raul CALAVIA, Lukáš VOJKŮVKA, Eduard LLOBET, Jana DRBOHLAVOVÁ a Stella VALLEJOS VARGAS. Raman and XPS studies of ammonia sensitive polypyrrole nanorods and nanoparticles. Scientific Reports [online]. Springer Nature, 2019, 9(1), 1-10 [cit. 2023-03-22]. ISSN 2045-2322. Dostupné z: doi:10.1038/s41598-019-449000-1

Uložit do Citace PRO