KRYŠTOFOVÁ, Olga, Violetta SHESTIVSKA, Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ, et al. Sunflower Plants as Bioindicators of Environmental Pollution with Lead (II) Ions. SENSORS [online]. MDPI, 2009, 9(7), 5040-5048 [cit. 2021-12-02]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s90705040

Uložit do Citace PRO