HRSTKA, Miroslav. Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch [online]. Brno, 2019 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/180481. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Profant.

Uložit do Citace PRO